Enlem Koleji

Enlem Koleji olarak eğitimin çok boyutlu gelişimi desteklemesi öngörüsü ile hareket ederiz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını tespit edip geliştirerek bilgi ve duyarlılıklarını artırmak, vatanını, bayrağını, milletini seven örf ve adetlerine bağlı milleti için üreten, çözümcü ve topluma faydalı, gelişen dünyaya entegre bireyler yetiştirmek kurumumuzun ana hedefidir. Kurumsal aile olarak, çocuklarımızın eğitim geleceğini planlamak isteyen ailelerin pusulası olma hedefini taşıyoruz.

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” sözünü benimsemektedir.
 • SPOR HEDEFLERİMİZ
 • BİLİMSEL PROJE HEDEFLERİMİZ
 • SANAT HEDEFLERİMİZ

SPOR FAALİYETİ HEDEFLERİMİZ

Enlem Koleji olarak spor faaliyetlerine bakış açımız ve bu açının çıkış noktası, “Spor, sağlıklı yaşamın altın anahtarıdır.” felsefesidir. Düzenli olarak spor yapan çocuklar hayata karşı hazır bulunuşluk kazanımları edinirler. Bu kazanımlar;

 • Stres kontrolünü bilir – Özgüven edinir.
 • Kaygı düzeyini kontrol eder – Disiplin bilinci edinir.
 • Kas ve kemik gelişimi- doğru ve sağlıklı olur.
 • Dengeli beslenmeyi bilir ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemleri güçlenir.
 • Başarı kazanmak için kendisine hedef belirlemesi gerektiğini bilir
 • Güçlü reflekslere ve yüksek odaklanma becerisi edinir.
 • Takım sporları sayesinde, ekip çalışmalarına yakınlaşır ve paylaşmayı öğrenir.
 • Sporla ilgilen çocuklarımız tütün ve alkol gibi maddelerin zarının farkında olur ve madde bağımlılıklarına karşı da direnç gösterirler.
 • Karar alma, matematiksel düşünme ve olasılıkları hızlı bir şekilde hesaplayabilmek yetisi edinir. Enlem Koleji olarak spor yapmanın kazanımlarının bilinci ışığında misyonumuz; öğrencilerimizin en az bir spor dalını tutku ve disiplin içinde yapıyor olarak hayata hazırlamaktır.

Enlem Koleji

Bilimsel Proje Hedeflerimiz

Enlem Koleji bilime, bilimsel faaliyetlere açık ve bilim çağına uyum sağlamış bireyler yetiştirmek kurumsal misyonumuzdur.

 • İletişim ve etkileşimi artırmak.
 • Gözlem kesif sorgulama problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek..
 • Atölye, drama gibi eğlenceli uygulamalarla öğrencilerin bilimsel çalışmaları sevdirerek bu yönde teşvik etmek.
 • Sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak.
 • Yeni proje fikirleri ve buluşları oluşturacakları donanımlı laboratuar ortamları sağlayarak bilimsel çalışmalara dâhil olma cesaretini vermek.
 • Öğrencileri bilim alanlarında kariyer yapılabilirliği konusunda farkındalık oluşturmak.
 • gibi istendik bilinç ve davranışlar edindirmek bilimsel çalışmalardaki hedeflerimizdir. Bu doğrultuda dünyaya entegre ülkesi için üreten ve problem çözebilen bireyleri topluma kazandırmak toplumsal misyonumuzdur.

Enlem Koleji
Enlem Koleji

Sanat Hedeflerimiz

Enlem Koleji akademik başarının yanı sıra “Sanatsal alanlarda çok boyutlu eğitimin bütünsel gelişimi hakkında ufuk açıcı olması gerekir.” ilkesiyle sanatsal faaliyetler hedeflemekteyiz.

 • Sanatsal faaliyetlerde öncelikli hedeflerimiz;
 • Hayata hazırladığımız öğrencilerimizin en az bir müzik aletini çalıyor olarak mezun etmek önemli hedeflerimiz arasındadır.
 • Yaratıcı drama derslerde aktif bir şekilde kullanılarak empati ve yansıtma yeteneği gelişimlerini sağlamak.
 • Şiir hikâye roman vb. edebi türleri seçmede ve okumada bilinçli okur seviyesini yakalamak ve sanatsal faaliyetlerle öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme maceralarında onları olabildiğince çok sanat dalıyla tanıştırmak.
 • Öğrencilerimizin tiyatro, drama, sinema, müzik, resim, seramik edebiyat ve diğer sanatsal değerleri tanımasını ve bu sanat dallarından alacağı haz ile hayatı boyunca en az bir sanatın içinde yer alması sanat alanındaki misyonumuzdur.